Warunki dostawy i zwrotu towaru

Dostawa

Zamówiony towar może zostać dostarczony do Klienta:

- Pocztą Polską listem ekonomicznym. 

- Przesyłką kurierską, która dotrze w ciągu dwóch dni roboczych od chwili nadania.  

Prawo odstąpienia od umowy - zwrot

1. W okresie 14 dni, od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego z  działalnością gospodarczą ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczącej zawierania umowy na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony oraz nosić ślady użytkowania. Płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Zwrot będzie przyjęty jeśli będzie odesłany wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, pisemnym oświadczeniem klienta o odstąpieniu umowy zakupu oraz wskazanym numerem konta, na które należy zwrócić pieniądze) Prawo to nie dotyczy produktów wykonanych na zamówienie klienta lub produktów, w których na życzenie klienta dokonano zmiany np. wprowadzono dedykację autora.

2. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie, kupujący pokrywa koszty dostawy i odesłania zamówienia. Nie przyjmujemy przesyłek nadanych do nas za pobraniem.

3. Data wysłania, nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia towaru kupującemu. Sklep www.maklowicz.pl/sklep, nie przyjmuje przesyłek wysłanych po terminie. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne zaświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz podaniem numeru konta, na które należy zwrócić zapłatę.

4. W przypadku uznania odstąpienia od umowy zwracamy pieniądze w ciągu 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

5. Gwarancja, rękojmia oraz prawo od odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli stwierdzone zostały uszkodzenia, należy wraz z kurierem spisać protokół uszkodzenia zawartości przesyłki. Czynność tę należy wykonać w chwili odbioru przesyłki. W/w protokół jest niezbędnym warunkiem ewentualnego uwzględnienia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Po otrzymaniu przesyłki prosimy o potwierdzenie dostarczenia towaru.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec klientów będących konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących klientami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu, klient zobowiązany jest przesłać na podany niżej adres podpisany formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym produktem. Produkt nie może nosić śladów użytkowania:

Adres: Makłowicz s c. , Ul. Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków

z dopiskiem: „Reklamacja sklep www.maklowicz.pl”

9. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja zamówienia, tj. dostawa mniejszej ilości produktów niż ta, która została zamówiona. W takiej sytuacji, dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji, zgodnego z ustawą., na adres wskazany w pkt. 8.

10. Klient powinien podać w zgłaszanej reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem, np. numer telefonu lub adres e-mail.

11. Sprzedawca poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi.