Regulamin sklepu Maklowicz.pl

I. Informacje ogólne

Sklep internetowy Maklowicz.pl (zwany dalej „Sklepem”), działający pod adresem www.maklowicz.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę Makłowicz s c z siedzibą w Krakowie (31-127), ul. Pawlikowskiego 16/6 [zwaną dalej firmą], NIP 6762215848, REGON 356543609.

II. Warunki realizacji usługi.

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.maklowicz.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Rejestracja może być dokonana po zapełnieniu koszyka lub przed rozpoczęciem składania zamówienia. Rejestracja upoważnia Firmę do wystawiania faktury VAT bez podpisu. Dane podane przy rejestracji będą wykorzystane wyłącznie przez Firmę Makłowicz s c do wystawiania faktury oraz do korespondencji.

3. Zamówienia przyjmowane są cały rok 24h/dobę, drogą elektroniczną.  Złożenie zamówienia oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

4. Do każdego zamówienia wystawiony zostanie paragon lub (po otrzymaniu niezbędnych danych) faktura VAT.

5. Złożone zamówienie może zostać anulowane mailowo, przez adres sklep@maklowicz.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Zamówienie wysłane do klienta, nie może zostać anulowane.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie praw do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany oraz określony w zamówieniu poprzez klienta sposób.

7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

8. Zawartość sklepu internetowego www.maklowicz.pl/sklep nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

9. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

10. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.maklowicz.pl/sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych.

11.Po otrzymaniu zapłaty na konto, zamówienie zostaje wysłane (nadane) w ciągu trzech dni od daty wpływu płatności na konto. 

III.  Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni, od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczącej zawierania umowy na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony oraz nosić ślady użytkowania. Zwrot będzie przyjęty jeśli będzie odesłany wraz z paragonem fiskalny lub fakturą VAT, pisemnym oświadczeniem klienta o odstąpieniu umowy zakupu oraz wskazanym numerem konta, na które należy zwrócić pieniądze) Prawo to nie dotyczy produktów wykonanych na zamówienie klienta lub produktów, których na życzenie klienta dokonano zmiany np. wprowadzono imienną dedykację autora.

2. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie, kupujący jest obciążony kosztami transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

3. Data wysłania, nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia towaru kupującemu. Sklep www.maklowicz.pl/sklep, nie przyjmuje przesyłek wysłanych po terminie. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne zaświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz podaniem numeru konta, na które należy zwrócić zapłatę.

4. W przypadku uznania odstąpienia od umowy zwracamy pieniądze w ciągu 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

5. Gwarancja, rękojmia oraz prawo od odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli stwierdzone zostały uszkodzenia, należy wraz z kurierem spisać protokół uszkodzenia zawartości przesyłki. Czynność tę należy wykonać w chwili odbioru przesyłki. W/w protokół jest niezbędnym warunkiem ewentualnego uwzględnienia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Po otrzymaniu przesyłki prosimy o potwierdzenie dostarczenia towaru.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec klientów będących konsumentami, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących klientami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu, klient zobowiązany jest przesłać na podany niżej adres podpisany formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym produktem. Produkt nie może nosić śladów użytkowania:

Adres: Makłowicz s c. , Ul. Pawlikowskiego 16/6,  31-127 Kraków

z dopiskiem: „Reklamacja sklep www.maklowicz.pl”

9. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja zamówienia, tj. dostawa mniejszej ilości produktów niż ta, która została zamówiona. W takiej sytuacji, dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji, zgodnego z ustawą., na adres wskazany w pkt. 8.

10. Klient powinien podać w zgłaszanej reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem, np. numer telefonu lub adres e-mail.

11. Sprzedawca poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi.

IV. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcie swoich danych.

V. Ochrona praw autorskich

1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

VI. Postanowienie końcowe.

1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie internetowym. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych czy stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować przez formularz kontaktowy.

4. Sklep stosuje politykę cookies , która określa zasady wykorzystania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępów) w sklepie. Brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej przez Sklep. Więcej informacji o polityce cookies na stronie http://www.maklowicz.pl/pl/o-mnie/wspolpraca-biznesowa/polityka-prywatnosci-i-cookies

5. Postanowienia Regulaminu Sklepu „ Prawo odstąpienia od umowy”. nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.